6 Ciri Manusia Indonesia

Pada tahun 1977, Mochtar Lubis menyebutkan ada 6 ciri manusia Indonesia lewat tulisannya. Ciri yang pertama, manusia Indonesia itu MUNAFIK. Pak Mochtar menulis "kata sakti" itu dengan huruf-huruf kapital, mungkin karena saking sebelnya dia kali ya? Ciri yang kedua, enggan bertanggung jawab. Contohnya dalam setiap kasus korupsi sang pejabat biasanya enggan "menjawab" interogasi, apalagi "menanggung" kesalahannya. Sampai sekarang, ga ada kan yang mengaku bertanggung jawab atas tragedi 12 Mei, padahal militer mengajarkan pentingnya bersikap ksatria.

Kemudian ciri yang ketiga, yaitu Feodal. Ciri yang keempat, masih percaya takhayul dan jago bikin perlambang tanpa makna. Masih percaya takhayul bisa dilihat dari contoh begitu banyaknya masyarakat kita yang "masih percaya dan menunggu kedatangan Ratu Adil ataupun Satria Piningit untuk memimpin bangsa. Jauh sebelum Pak Mochtar, sudah ada yang menulis parahnya watak memercayai takhayul, yakni Pahlawan Nasional Tan Malaka. "Dunia mistis dan takhayul menyebabkan orang mudah menyerah," tulis Tan Malaka.

Ciri yang kelima yaitu artistik. "Bagi saya ciri artistik ini yang paling memesonakan, merupakan sumber dan tumpuan harapan bagi hari depan, " tulis Pak Mochtar. Dan kemudian ciri yang terakhir adalah mempunyai watak lemah sehingga mudah dipaksa berubah keyakinannya demi kelangsungan hidup. Atau dengan kata lain "tidak punya prinsip".

Setujukah Anda?